fbpx

Jak připravovat malé děti na čtení

V letošním roce budou snad konečně zase příležitosti k setkávání s dětmi při společném čtení a tvoření na ve Škole na zámku v Litomyšli, v knihovnách, ve školách, mateřských centrech a jiných krásných prostorách. Zatím se na to pilně připravuju, teď momentálně s novou knihou, která je věnována čtenářství u nejmenších dětí.

Kniha Evy Koželuhové představuje možnosti využívání čtenářských strategií při předčítání dětem předškolního věku a nečtenářům na počátku školní docházky.

Čtenářské strategie představují soubor postupů a technik, jejichž cílem je usnadnit porozumění čtenému (či v případě předškolních dětí předčítanému) textu. Takových strategií je celá řada – propojování, vizualizace, předvídání, kladení otázek, shrnování apod. – a kniha Evy Koželuhové Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů představuje učitelům v mateřských i základních školách, ale i rodičům, jak je uplatňovat u děti v předškolním věku. V první části knihy jsou strategie teoreticky představeny včetně postupu, jak s nimi efektivně pracovat. Ve druhé části knihy jsou pak uvedeny praktické příklady konkrétních čtenářských lekcí s podrobnou metodikou. Kniha je doplněna množstvím videoukázek dostupných na portálu YouTube.

Pro mě jsou příklady konkrétních realizovaných lekcí s videoukázkami velmi cenné, protože podobnými způsoby pracujeme s Pohádkami pro společné čtení. Velmi se mi líbila dílna s následujícím textem.

Zelená pohádka – Jak se javor strakatil (pohádka Daniely Fischerové z knížky Duhové pohádky)

Video: https://1url.cz/8K4nj

Otázky před čtením: Znáte nějakou pohádku o stromech? Co je to javor? Příběh se jmenuje Jak se javor strakatil, co myslíte, že znamená to slovo strakatil?

Během čtení

Použité strategie: hledání souvislostí, propojování, předvídání, vizualizace, hodnocení, usuzování, shrnování

Otázky při čtení: Jak by svět vypadal, kdyby byl celý zelený? Už jsi někdy po něčem toužil a snažil se a ono se to povedlo? Co si o tom myslíš? Jak poznáme, co je hezké? Kdo o tom rozhoduje?

Aktivity po předčtení příběhu

Dechová cvičení – foukání do listů

Grafomotorická cvičení „Padající list“

Sběr listů, výtvarné a pracovní činnosti s jejich využitím

Dramatizace příběhu

Pohybové improvizace listí ve větru

Společná výroba stromu

Je úžasné, že v mateřské škole mohou s jedním příběhem pracovat třeba celý týden a nechat se jím inspirovat v různých oblastech.

Knížka Čtenářské strategie je velmi cennou inspirativní pomůckou, která spojuje teorii (např. příprava na předčítání, vhodné a nevhodné podmínky, vhodné a nevhodné otázky) i praxi přímo je školkách, videa jsou cenným doplněním textu. Určitě nějaké nápady při společném čtení s dětmi zařadím.

PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Přes dvacet let působila jako učitelka mateřské školy. Vystudovala magisterský studijní program Pedagogika předškolního věku a doktorský studijní program v oboru Pedagogika na Univerzitě Karlově. Ve své práci se zaměřuje kromě didaktiky předškolního vzdělávání na rozvoj čtenářské pregramotnosti – vede kurzy pro budoucí učitele na VŠ, spolupracuje jako lektor DVPP pro NPI.

Alena Vorlíčková
Psaní ve všech podobách, kreativní texty, články do magazínů, psaní na web, blogování, copywriting, to je moje vášeň. Už několik let mě psaní živí a já se cítím volná a svobodná. Vedu workshopy tvůrčího psaní pro různé věkové skupiny, kurzy copywritingu pro drobné podnikatele, storytellingové dílny. Baví mě inspirovat a vést druhé ke splnění jejich snu, kterým je psaní pro radost, napsání a vydání knihy, tvorba textů podporujících podnikání. Víc se o mně dozvíte na stránce Můj příběh.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů