fbpx

Korektury

Máte napsaný rukopis knihy, článek na blog, bakalářskou nebo diplomovou práci a potřebujete zkontrolovat, opravit chyby a překlepy, abyste mohli text odeslat do nakladatelství, do tiskárny, odevzdat nadřízenému nebo ve škole? Pak jste tady správně!

Základní korektura gramatická a pravopisná

Opravím ve vašem textu gramatické a pravopisné chyby, překlepy, interpunkci (čárky a další znaménka ve větě).

Stylistická korektura

Udělám základní korekturu a navíc opravím například pořadí slov ve větě, opakující se slova, chyby ve větné stavbě apod. Podívám se také, jestli zvolený styl odpovídá předpokládanému účelu dokumentu.

Předtisková korektura

Korektura je vhodná pro dokumenty před jejich odesláním do tiskárny nebo před publikováním, např. v PDF na internetu (propagační materiály, brožury apod.).

Kontaktujte mě

K poptávce korektury zašlete ukázku vašeho textu, nejlépe ve Wordu. Cenu určím individuálně podle množství chyb, rozsahu, odbornosti atd. Cena za korekturu se pohybuje v rozsahu 60 - 150 Kč.            U editace je cena vyšší.

a.vorlickova@gmail.com